เข้าค่ายลูกเสื้อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

5-7 กุมภาพันธ์ 2567

เข้าค่ายลูกเสื้อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

5-7 กุมภาพันธ์ 2567

กิจกรรมการแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการนิติรุจน์ ในโอกาศย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

9 กุมภาพันธ์ 2567

มอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71

13-15 กุมภาพันธ์ 2567

สานสัมพันธ์จากใจสายใยแห่งรัก (อำลา)

16 กุมภาพันธ์ 2567

0
จำนวนนักเรียน
0
จำนวนห้องเรียน
0
จำนวนผู้บริหารและบุคลากร