ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป

นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ

นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ

นักเรียนความสามารถพิเศษ

** นักเรียนความสามารถพิเศษได้ผ่านรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว

ตรวจสอบห้องเรียน วันและเวลาในการรายงานตัว

** นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก กรุณาตรวจสอบห้องเรียน วันและเวลาในการรายงานตัวด้านล่าง