กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 2
ชะอำ จ.เพชรบุรี
(11-12 ต.ค. 53 )
คณะครูศึกษาดูงาน
จังหวัดเพชรบูรณ์
(21-23 ต.ค. 53)
กิจกรรมสานสัมพันธ์บ้านโรงเรียน
ครั้งที่ 2
(7 พ.ย. 53)
กิจกรรม Wake Club School Tour
(12 พ.ย. 53)
กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า
(18 พ.ย. 53)
กิจกรรมวันลอยกระทง
(19 พ.ย. 53)
การแสดงเพลงพื้นบ้าน
แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์
(23 พ.ย. 53)
พิกุลแก้วเกมส์ (การแข่งขันกีฬา)
1-26 พ.ย. 53
พิธีเปิดพิกุลแก้วเกมส์ (1) (2) (3)
(4) (5)
( 26 พ.ย. 53)
พิกุลแก้วเกมส์ (เชียร์อนุรักษ์ไทย)
(1) (2)
( 26 พ.ย. 53)
กิจกรรมค่ายฟ้าใส (1) (2)
ณ ค่ายลูกเสือสวนสยาม
(6-8 ต.ค. 53)
กิจกรรมต้อนรับเรือเยาวชน
เอเชียอาคเนย์
(18 พ.ย. 53)
พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(3 ธ.ค. 53)
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดการความรู้ (KM)
(10-11 ธ.ค. 53) (1) (2)
กิจกรรมสังสรรค์ ปีใหม่
ครอบครัวนมร. ส.ว. ๒
(29 ธ.ค. 53) (1) (2)
กิจกรรมวันวันคริสต์มาส
(30 ธ.ค. 53)
กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่
(นักเรียน) (30 ธ.ค. 53)
(1) (2)
กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
(4 ม.ค. 54)
กิจกรรมเยี่ยมชุมชน
เนื่องในวันปีใหม่
(5 ม.ค. 54)
กิจกรรมภาษาฝรั่งเศส ครั้งที่ 5
(6 ม.ค. 54)
กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
ม. 1 (6 ม.ค. 54) (1) (2)
กิจกรรมค่ายประวัติศาสตร์
ณ จ.พระนครศรีอยุธยา
(7-8 ม.ค. 54) (1) (2) (3)
การประกวดสื่อและนวัตกรรม
ครู-นักเรียน ครั้งที่ 14
(11 ม.ค. 54)
โครงการบริจาคโลหิต
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(11 ม.ค. 54)
การประเมินโรงเรียนเพื่อ
เข้าร่วมโครงการ MEP
(11 ม.ค. 54)
ค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต
นักเรียนชั้น ม.4
(13-15 ม.ค. 54)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
ค่ายลูกเสือ เนตรนารี
นักเรียนชั้น ม. 2
(13-15 ม.ค. 54)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
กิจกรรมเทศน์มหาชาติ
(20 ม.ค. 54)
(1) (2)
นิทรรศการวิชาการสรรค์สร้าง
ครั้งที่ 16 (21 ม.ค. 54)
(1) (2) (3) (4)
การแสดงโครงงานคณิตศาสตร์
ครั้งที่ 12
(27 ม.ค. 54)
กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการ
นักเรียนปีการศึกษา 2554
(28 ม.ค. 54)
พิธีต้อนรับรองผู้อำนวยการใหม่
(4, 8 ก.พ. 54)
(1) (2)
คอนเสิร์ตปิดกล่องชอล์ก ครั้งที่ 13
(16 ก.พ. 54)
(1) (2) (3)
กิจกรรมอำลานักเรียนชั้น ม.6
(16 ก.พ. 54)
(1) (2)
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
(4-6 มี.ค. 54)
(1) (2) (3) (4)
วันเกียรติคุณพิกุลแก้ว ปี 52-53
(8 มี.ค. 54)
(1) (2) (3)
ENGLISH DAY CAMP 6
(11 มี.ค. 54)
กิจกรรมการออกกำลังกาย
เพื่อสุขภาพ
รับสมัคร ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 54
(12-16 มี.ค. 54)
(1) (2)
สอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ม.4
(19-20 มี.ค. 54)
(1) (2)
สัมมนาคณะครู ณ จังหวัดชุมพร
(1)(2)(3)(4)
กิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่
(1)(2)(3)(4)
ต้อนรับคณะครูจากประเทศจีน
(1)
กิจกรรมประชุมผู้ปกรองนักเรียน
ภาคเรียนที่ 1/54
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
ประชุมสมาคมผู้ปกครองและครู
(1)
กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน
(21-23 มิ.ย. 54)
(1) (2)
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
(24 มิ.ย. 54)
พิธีบวงสรวงแสดงละครวันสุนทรภู่
(23 มิ.ย. 54)
กิจกรรมแข่งขันฟุตซอล
(22 มิ.ย. 54)

กิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้ง '54
(29 มิ.ย. 54)
(1) (2)
กิจกรรมเสวนาประชาธิปไตย
(24 มิ.ย. 54)

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและ
สวนสนามลูกเสือเนตรนารี
(1 ก.ค. 54)
พระอภัยมณี the musical
ตอน สุดสาครตามหาพ่อ
(1 ก.ค. 54)
กิจกรรมอบรมวินัยจราจรพนักงานขับรถ
(1 ก.ค. 54)
กิจกรรมประกวดร้องเพลง"รักแม่"
(2 ก.ค. 54)
กิจกรรมทำบุญตักบาตรและแห่เทียน
วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา
(13 ก.ค. 54) (1) (2)
มอบเกียรติบัตรลูกเสือ-เนตรนารี (28 ก.ค. 54) พิธีประดับอินธนูลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 (28 กค 54)
ประกวดวาดภาพวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา
(28 กค 54)
กิจกรรมมัธยมคนทีวีปี 2 (27 ก.ค. 54)
กิจกรรมสานสัมพันธ์ mep (29 ก.ค. 54) กิจกรรมให้ความรู้สุขอนามัยในผู้หญิง โดย ลอริเอะ
(5 ส.ค. 54)
กิจกรรมอบรมโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก (5 ส.ค. 54) กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ นมร.ส.ว.๒ กับ สศ. (14 ก.ค. 54)
กิจกรรมวันครบรอบ 44 ปีของการก่อตั้งอาเซียน (8 ส.ค. 54) โครงการอบรมค่ายผู้นำจิตอาสา (3-5 ส.ค. 54)
(1) (2) (3) (4)
พิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียน 19 ปีนวมินทราชินูทิศ (10 ส.ค. 54) พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ
(11 ส.ค. 54)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทัศนศึกษา นิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ ไบเทค บางนา
(15 ส.ค. 54)
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ (17 ส.ค. 54)
(1) (2)
มหกรรมสังคีตศิลป์ ๙ นวมินทร์เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
(20 ส.ค. 54)
พิธีมอบเกียรติบัตร รางวัลจากการ ประกวดแข่งขัน
(1) (2) (3) (4) (5)
นักเรียนศึกษาโครงงานภาษาอังกฤษ โรงเรียนดัดดรุณี. โครงการโลกรู้รักษ์พลังงาน
(30 ส.ค. 54)
โครงการขยะ=พลังงานทดแทน
(30 ส.ค. 54)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ทัศนศึกษา สยามโอเชียนเวิร์ล และโรงละครอักษรา
(7 ก.ย. 54)
(1) (2)
นักเรียนชั้นมัยมศึกษาปีที่ 6
ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ
ณ อ่าวทุ่งโปรง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
(2 ก.ย. 54)
โครงการอบรมการเป็นพิธีกรและ
ผู้ประกาศข่าว (8-9 ก.ย. 54)
โครงการวิทย์สู่ชุมชน
(9 ก.ย.54)
(1) (2) (3)
โครงการอบรมการพัฒนาบทเรียน
ออนไลน์ด้วย Moodle 2.0

(29-30 ก.ย. 54)
คณะครูศึกษาดูงานจังหวัดชลบุรี
(7-8 ต.ค. 54)

(1) (2)
พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(2 ธ.ค. 54)
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู กิจกรรมวันคริสต์มาส
(23 ธ.ค. 54)
กิจกรรมจิตอาสา วัดโคนอน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี (18 ธ.ค. 54) คณะกรรมการประเมินภายในสถานศึกษา
(27 ธ.ค. 54)
สังสรรค์ปีใหม่ ครอบครัวนมร.ส.ว.๒ (30 ธ.ค. 54) พิกุลแก้วเกมส์ (30 ธ.ค. 54)
(1) (2) (3)
ทำบุญปีใหม่ 2555 (5 ม.ค. 55) มอบเกียรติบัตรนักเรียนแข่งทักษะคอมพิวเตอร์
(6 ม.ค. 55)
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองและครูที่ปรึกษา
(7 ม.ค. 55)
วันประสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน
ครั้งที่ 2 ม.4-6 (8 ม.ค. 55)
กิจกรรมวันประสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ครั้งที่ 2 ม.3 (8 ม.ค. 55) ส่งรองฯ สุรศักดิ์ นิ่มนวล ไปดำรงตำแหน่ง ร.ร.มัธยมวัดบึงทองหลาง
(12 ม.ค. 55)
ลส.-นน. ม.2 บำเพ็ญประโยชน์
(12 ม.ค. 55)
ผู้อำนวยการอ่านสาส์นวันเด็กจากนายกรัฐมนตรี (13 ม.ค. 55)
งานศิลปหัถกรรมนร.ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 61 ( 11-13 ม.ค. 55)
(1) (2)
ผู้อำนวยการและคณะครูรับเข็มโครงการหนึ่งแสนครูดี
ประจำปี 2554
(15 ม.ค. 55)
วันประสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ระดับ
ม.1-2
(22 ม.ค. 55)
(1) (2)
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.1
(27 ม.ค. 55)
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสภานักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2555
(27 ม.ค. 55)
Market Fair 2012
(1) (2)
Big cleaning day (3 ก.พ. 55) รับการประเมินภายนอกรอบที่ 3 จาก สมศ.
(6-8 ก.พ. 55) (1) (2)
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน
(6 ก.พ. 55)
(1) (2)
มอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรนักกีฬาเปตอง
(6 ก.พ. 55)
ติว O-net ม.6 (6-10 ก.พ. 55) ค่ายอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ม.4
(15 ก.พ. 55) (1) (2)
กิจกรรมเปิดโลกปิโตรเลียม
(16 ก.พ. 55)
ค่ายฟ้าใส บ้านบุคคลไร้ที่พึ่งหญิง
(17 ก.พ. 55) (1) (2)
MEP open house 2012 (23 ก.พ. 55) กิจกรรมแสดงความยินดีกับนักเรียน ม.6 ที่สอบได้โควต้า (24 ก.พ. 55)
พิธีมอบเกียริบัตรจากการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคและ
ระดับประเทศ
(23 ก.พ. 55)
กิจกรรมกราบบูชา..ด้วยอาลัย..ถึงตัวไกล
ใจผูกพันธ์ นมร.ส.ว.๒ (2 มี.ค. 55) (1) (2)
กิจกรรมปิดกล่องชอล์กครั้งที่ 14
(2 มี.ค. 55) (1) (2)
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
(31 พ.ค. 55)
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
(1 มิ.ย. 55)
ต้อนรับคณะครูและนักเรียน
BoonLay Secondary School
Singapore (4-6 มิ.ย. 55)
(1) (2) (3)
พิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตซอล
ครั้งที่ 8 (5 มิ.ย. 55)
นักเรียนทำพานไหว้ครู
(13 มิ.ย. 55)
พิธีไหว้ครูบูชาพระอาจารย์
(14 มิ.ย. 55)
(ระดับ ม.1) (ระดับ ม.2) (ระดับม.3)
(ระดับม.4-6)
พิธีประดับเข็มมงกุฏขัตติยราชนารี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
(22 มิ.ย. 55)
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี
สมาคมผู้ปกครองและครู
(24 มิ.ย. 55)
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
(26 มิ.ย. 55)
กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน
(27-29 มิ.ย. 55)
ศึกษานิเทศก์ ติดตามผลโรงเรียนแกนนำ จัดการเรียนร่วม
(28 มิ.ย. 55)
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือ-เนตรนารี
(29 มิ.ย. 55)
กิจกรรมอบรมวินัยจราจร
(29 มิ.ย. 55)
กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลต่อต้าน
ยาเสพติด
(6-9 ก.ค. 55)
(1) (2) (3) (4)
กิจกรรมนันทนาการเพื่อสุขภาพม.1
(13 ก.ค. 55)
กิจกรรมแข่งจินตลีลาวันแม่
(13-18 ก.ค. 55)
(ม.1) (ม.3) (ตัดสิน)
กิจกรรมมอบเกียรติบัตรการแข่งขัน
ทักษะทางคณิตศาสตร์
(18 ก.ค. 55)
พิธีมอบรางวัลเกียรติคุณพิกุลแก้ว
นักเรียน 2554
(16 ก.ค. 55)
กิจกรรมทัศนศึกษา ม.3
( 27 ก.ค. 55)
ละครเวทีขุนช้างขุนแผนรอบปฐมทัศน์ (5 ส.ค. 2555) ละครเวทีขุนช้างขุนแผน
(6 ส.ค. 2555)
(รอบแรก) (รอบที่สอง) (รอบที่สาม)
ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ม.1-ม.6 (29 ก.ค. 55) กิจกรรมวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา (31 ก.ค. 55)
นำเสนอละครภาษาอังกฤษ
(1 ส.ค. 55)
การแข่งขันวาดภาพสัปดาห์วิทยาศาสตร์ (1 ส.ค. 55)
ประกวดวาดภาพ ''ห้องสมุด ปี 2012'' (1 ส.ค. 55) กิจกรรมทัศนศึกษาชั้นม.1
สวนนงนุช ชลบุรี
(27 ก.ค. 55)
กิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน
(30 ก.ค. 55)
ประกวดแต่งกายตัวละครในวรรณคดี
(7 ส.ค. 55)
ประชุมหลอมแผนงานโครงการ
(24-25 ส.ค.55)
ประชุมเลือกตั้งสมาคมผู้ปกครอง
(25 ส.ค. 55)
ประชุมพนักงานขับรถรับส่งโรงเรียน
(27 ส.ค. 55)
ประกวดดนตรีสากลต้านยาเสพติด
(27 ส.ค. 55)
กิจกรรมโครงการ Thailand Go Green (24 ส.ค. 55) การแข่งขันคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสังกัด สพม.2
(23 ส.ค. 55)
นิทรรศการสพม.2 รวมใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน
(4 ก.ย. 55)
แนะนำตัวผู้ลงสมัครคณะกรรมการบริหาร
สภานักเรียนปีการศึกษา 2556
(5 ก.ย. 55)
โครงการลดน้ำหนัก ทำความดี เข้าพรรษา
(5, 12 ก.ย. 55)
(1) (2)
อบรมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
(6,10 ก.ย. 55)
(1) (2)
การอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องการเป็นนักจัดการวิทยุ
(7 ก.ย. 55)
โครงการติวเค้ม GAT ม.6
(10-12 ก.ย. 55)
(1) (2) (3)
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสภานักเรียน (13 ก.ย. 55)
(1) (2) (3)
ประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตร 9 นวมินทร์ เปิดโลก
(12 ก.ย. 55)
ประชุมสภานักเรียน หัวหน้าห้อง และสารวัตรคลองจูเนียร์
(12 ก.ย. 55)
กิจกรรมนันทนาการเพื่อสุขภาพ
(14 ก.ย. 55)
กิจกรรม Energy Mind Award 2012
(20 ก.ย. 55)
พิธีมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ
(21 ก.ย. 55)
(1) (2)
กิจกรรม Science Project 2012 การแสดงผลงานโครงงานชั้น ม.2
(21 ก.ย. 55)
การประชุมกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย (22 ก.ย.55)
การอบรมการใช้ Open Source สำหรับสถานศึกษา (26-28 ก.ย. 55)
(วันแรก) (วันที่ 2) (วันที่ 3)
การประชุมจัดทำระบบควบคุมภายใน (26 ก.ย. 55)
พิธีคารวะมุทิตาจิตอำลาชีวิตราชการ
(28 ก.ย. 55)
คณะครูศึกษาดูงานโรงเรียน Beijing No.8 High School สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน
(18 ต.ค. 55)
ประชุมครู (31ต.ค. 55) รับการประเมินโรงเรียนรางวัล พระราชทาน
(6 พ.ย. 55)
นักเรียนรับรางวัลและเกียรติบัตร
(9 พ.ย.55)
กิจกรรมซ้อมกีฬาภายใน
(9 พ.ย.55)

คณะครู-นักเรียนเพิ่มทักษะทางภาษา ณ ประเทศสิงคโปร์ (15-28 ต.ค. 55)
(1) (2) (3)

กิจกรรมพลังเยาวชน พลังจิตอาสา คือสภาเยาวชน (21 พ.ย.55)
สำนักงานราชเลขาธิการและคณะผู้พัฒนาเว็บไซต์ ourking.in.th เยี่ยมชมโรงเรียน
(20 พ.ย. 55)

พิธีถวายราชสดุดี วันมหาธีรราชเจ้า
(22 พ.ย.55)

พิธีมอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (23 พ.ย.55)

กิจกรรมสานสัมพันธ์บ้านโรงเรียน
(24-25 พ.ย.55)
(1) (2) (3)

กีฬาพิกุลแก้วเกมส์ครั้งที่ 20
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

พิธีเปิดกีฬาพิกุลแก้วเกมส์ ครั้งที่ 20
(30 พ.ย. 55)
(1) (2) (3) (4)
ค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ม.4
(12-14 ธ.ค. 55)
(1) (2) (3) (4) (5)
พิธีมอบเกียรติบัตรกิจกรรมวันเอดส์โลก
(7 ธ.ค.55)
นักเรียนศึกษาดูงาน ETV
(1) (2)
กิจกรรมโครงการรณรงค์คัดแยกขยะอย่างถูกวิธ
(11 ธ.ค.55)
กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.2 ม.3
ณ ค่ายหัตถวุฒิ จังหวัดสระบุรี
(12-14 ธ.ค. 55)
(1) (2)
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต ม.1 (12-14 ธ.ค. 55)
(1) (2) (3) (4)
ประชุมสมาคมฯ และงานเลี้ยงสังสรรค์
(18 ธ.ค. 55)
กิจกรรมวันคริสต์มาส (20 ธ.ค. 55)
คณะครูศึกษาดูงาน ณ เชียงใหม่
(21-23 ธ.ค. 55 )
(1) (2) (3) (4)
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ปี 2556 (28 ธ.ค. 55)
(1) (2)
พิธีมอบเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬา
(3 ม.ค. 56)
โครงการบริจาคโลหิตฯ (4 ม.ค. 56)
คณะกรรมการประเมินการจัดการเรียนการสอน ห้องเรียนพิเศษ (10 ม.ค. 56) พิธีมอบเกียรติบัตรกิจกรรมวันพ่อ 55
(10 ม.ค. 56)
พิธีอ่านสาส์นวันเด็ก 56 (11 ม.ค. 56) กิจกรรมการประกวดสื่อ-นวัตกรรมครูและนักเรียน (10-11 ม.ค. 56)
กิจกรรมค่ายประวัติศาสตร์ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(12-13 ม.ค.56)
(1) (2) (3)
คณะผู้บริหารและครูร่วมกิจกรรมครู (16 ม.ค. 56)
กิจกรรม Market Fair 2013 (17 ม.ค. 56) กิจกรรมค่ายลูกเสือ ม.1 (18 ม.ค. 56)
ประชุมสมาคมฯ (20 ม.ค. 56) พิธีมอบรางวัลเกียรติยศ ระดับ 5 ดาว Energy Mind Award ครั้งที่ 5
(22 ม.ค. 56)

นิทรรศการวิชาการสรรค์สร้างครั้งที่ 17
(25 ม.ค. 56)
(1) (2) (3) (4)

ถ่ายทำรายการของสภานักเรียน (21 ม.ค. 56)
The English Project (21 jan 2013) กีฬาสัมพันธ์สหวิทยาเขตกรุงเทพตะวันออก ครั้งที่ 2 (1 ก.พ. 56)
( 1 ) ( 2 )
พิธีมอบเกียรติบัตรจากการแข่งขันทักษะภายนอก (8 ก.พ. 56) ประชุมพบผู้ปกครองนักเรียนสอบโครงการ"NMR.SW2 Pre- Entrance M.1 2013" (10 ก.พ. 56)
กิจกรรมเลือกตั้งประธานคณะสี ปีการศึกษา 2556 (8 ก.พ. 56)