เปิดเอกสารด้วยโปรแกรม Adobe Reader ควรติดตั้งลงเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อน