กรอกรายละเอียดโรงเรียน
การแข่งขัน "ความเป็นเลิศทางวิชาการ"
การแข่งขัน "เครื่องบินกระดาษพับ"
การแข่งขัน "ร่มพยุงไข่"
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
การแข่งขัน "Sudoku"
การแข่งขัน "คิดเลขเร็วด้วยโปรแกรม GSP"
การแข่งขัน "การประกวดเล่านิทาน (ภาษาไทย)"
การแข่งขัน "สะกดคำภาษาไทย"
การแข่งขัน "การประกวดเล่านิทาน (Story Telling)"
การแข่งขัน "Q & A Fun and Games"
การแข่งขัน "การประกวดมารยาทไทย"
การแข่งขัน "การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ"
การแข่งขัน "การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint"
การแข่งขัน "การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป"
การแข่งขัน "การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)"
การแข่งขัน "การจัดสวนถาดแบบแห้ง"
การแข่งขัน "การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น"
การแข่งขัน "ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง"
การแข่งขัน "ประกวดหางเครื่อง (เพลงลูกทุ่ง)"
การแข่งขัน "ตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน"