กรอกรายละเอียดโรงเรียน
การแข่งขัน "ร่มพยุงไข่"
การแข่งขัน "เครื่องบินกระดาษพับ"
การแข่งขัน "Sudoku"
การแข่งขัน "ตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน"
การแข่งขัน "การประกวดเล่านิทาน (Story Telling)"
การแข่งขัน "การประกวดมารยาทไทย"
การแข่งขัน "Q & A Fun and Games"
การแข่งขัน "สะกดคำภาษาไทย"
การแข่งขัน "การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint"
การแข่งขัน "การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป"
การแข่งขัน "การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)"
การแข่งขันทดสอบความเป็นเลิศทางวิชาการ
การแข่งขัน "การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ"
การแข่งขัน "A-MATH"
การแข่งขัน เปตอง ทีม 3 คน อายุไม่เกิน 13 ปี (ต้องส่งใบสมัครฉบับจริงด้วย)
การแข่งขัน เซปัคตะกร้อ ทีม 5 คน อายุไม่เกิน 13 ปี (ต้องส่งใบสมัครฉบับจริงด้วย)
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (ส่งเอกสารประกอบโครงงานภายใน 17 ม.ค. 57 ณ ห้องกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์)
การแข่งขัน "ประกวดหางเครื่อง (เพลงลูกทุ่ง)"
การแข่งขัน "นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์"
การแข่งขัน "การประกวดเล่านิทาน (ภาษาไทย)"
การแข่งขัน "โฟร์สตาร์"
การแข่งขัน "ฟุตบอล 11 คน อายุไม่เกิน 13 ปี" (ต้องส่งใบสมัครฉบับจริงด้วย)